Tagged: tranh vẽ

Con thích làm gì? 10

Con thích làm gì?

Trường mới của Duy phát về nhà một quyển booklet trong đó có một số bài tập nhỏ cho Duy làm trước khi hai cô giáo đến thăm nhà. Một trong những bài tập ấy là trả lời câu hỏi “What do you like to do?”. Và đây là một vài suy nghĩ của Duy bằng hình vẽ: 119539 ‘Con thích đi tên lửa’ (tên lửa phụt ra lửa ở đuôi) ‘Con thích leo trèo’ (con vẽ con đang leo núi đó, có dây đai an toàn đàng hoàng) ‘Con thích đi máy bay’ ‘Con thích đi ô tô chạy...

Góc của An 4

Góc của An

Mẹ lưu lại đây hai bức tranh đầu tiên của An. Mẹ trông phối màu cũng eye-catching phết. 94124 94184 Mọi người nhớ vào đây xem hình ảnh trong Góc của An và Góc của Duy sẽ được cập nhật khi có gì mới nhé.

Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Chíp 0

Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Chíp

Tuần trước ba mẹ đến đón Chíp về, được các cô tặng cho một bức tranh do Chíp “ịn” (nghĩa là ịn nguyên bàn tay dính đầy màu vẽ lên tờ giấy). Bức tranh trông khá ấn tượng với những vết màu nhoe nhoét xanh xanh đỏ đỏ trên nền giấy đen, chẳng khác gì tranh của trường phái trừu tượng cả. Các cô kể là mỗi bé được vẽ một bức chưng trên tường, nhưng vì Chíp say sưa sáng tạo quá nên các cô ưu tiên cho vẽ thêm một bức về tặng ba mẹ. Nhìn các bức...