Tagged: trí nhớ

Trí nhớ của An 4

Trí nhớ của An

94108Váy cô Hạnh tặng An hôm SN anh hai Chẳng nhẽ con hát mẹ cứ khen hay, nhưng mà mẹ thấy An nhớ giỏi thật. Em dùng từ đúng ngữ cảnh mà có rất nhiều từ không nằm trong những giao tiếp hàng ngày. Chẳng hiểu em ghi nhớ từ lúc nào. Ví dụ hôm trước em la oe óe, mẹ hỏi “sao thế con?” em bảo “mẹ đè”. Hoặc mẹ quăng em xuống nệm , em mếu máo “đụng đầu, đụng đầu”. Mẹ bảo “thôi con ơi, trúng cái gối có đau đâu mà khóc”. Thế là em nói...