Tagged: văn nghệ

Christmas is really all around 11

Christmas is really all around

Hôm nay thì mẹ cảm thấy không khí Christmas lắm rồi. Sau Halloween tất cả các chốn công cộng bắt đầu trang trí Christmas. Nhà mình cũng lôi cây thông ra trang trí từ hai tuần trước, theo đúng tinh thần của chú Việt “chơi là chơi cái không khí”. Câu này thật hay. Trang trí xong cả nhà tự sướng vài kiểu ảnh: 119742|380119730|380 119750 Trưa hôm nọ đi làm về sớm, gặp An và các bạn với các cô rồng rắn kéo nhau ra bưu điện để “gửi thư cho ông già Noel”. Duy đi học về toàn...