Tagged: vũ trụ

Chúng mình cùng tìm hiểu, bạn Khôi nhé 5

Chúng mình cùng tìm hiểu, bạn Khôi nhé

Hôm nọ cô thấy bạn Khôi cặm cụi viết các câu hỏi xung quanh vụ chìm tàu Titanic để đố ông bà, cô ấn tượng quá nên đem ra đố Duy. Và đây là các câu trả lời rất chi là ngắn gọn của Duy, Khôi ạ. (Duy đang cố gắng phấn đấu để viết được chữ đẹp như của Khôi đấy). Đây là các câu hỏi của Khôi (cô xin phép bản quyền nhé): Đây là các câu trả lời của Duy: 124465 Sau đó Duy đi thư viện mượn mấy quyển sách về vũ trụ, đọc rồi viết...