Tagged: xấu

Con gái ơi là con gái 2

Con gái ơi là con gái

89735 Con gái gì mà suốt ngày chỉ thích đi chơi ngoài đường. Nghe chị Hương bảo “mặc quần vào rồi đi chơi nào” lập tức vẫy chào tạm biệt mẹ, rồi mi gió lia lịa, chẳng cần nhắc nhở. Thấy mẹ thay quần áo đi đón anh hai con cũng giơ tay chào vì tưởng được đi với mẹ. Đưa vào phòng đi ngủ thì vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ bò ra phía cửa kêu gào ầm ĩ. Chỉ cần nghe “đi chơi” thì bất cứ ai cũng theo. Sau này không khéo dạy thì trai nó lừa...