Tagged: xếp chữ

Quà của ba 2

Quà của ba

Tối nay hai anh em ăn uống xong sớm, lại ăn nhanh và nhiệt tình nên được ba thưởng cho một món quà. Chính mẹ còn hồi hộp khi nghe ba tuyên bố thế. Vì thường mẹ bao giờ cũng là “đồng minh” của ba, hôm nay ba loại mẹ ra khỏi vòng chiến. Rồi ba xuống ô tô và bưng lên một món mà cả ba mẹ con cùng ngạc nhiên thích thú. Đó là một cái bảng để viết và xếp chữ. Hai anh em cùng “tác nghiệp” : 94132|33094144|330 Anh xếp chữ Duy…bị ngược: 94156|32094160|320 Em xếp...