J-8: đếm ngược đến ngày sinh nhật đầu tiên của con gái yêu

You may also like...

1 Response

  1. Chị Giang says:

    ôi, ba Đông “giáo dục giới tính” cho con zai hơi bị được. Duyên quá í chứ mẹ nó ạ. híhí…Bác đọc mà cười chảy nước mắt luôn á. :))

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.