Mừng bạn Cà Rem tròn một tuổi

You may also like...

1 Response

  1. Cà Rem says:

    Trời, mẹ của Minh An làm bài thơ thật là hay và dạt dào tình cảm làm cho cả nhà Cà Rem xúc động quá. Cảm ơn cảm ơn. Hẹn gặp lại Minh An Minh Duy và ông bà già của hai anh em tại Anh trong vài ngày tới nhé. Chỉ còn vài ngày thôi là Cà Rem gặp ông bà Nội rồi. Mừng thiệt là mừng.

    CN 12/10 Cà Rem làm sinh nhật muộn, nhà MA đến chơi nhé.

    Hun MA chụt chụt nhé :x:x:x:x

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.