Cứ như là ốm giả vờ

You may also like...

1 Response

  1. Khu-Uyen says:

    Cả nhà khỏe là em mừng rồi. Bọn em dạo này lại đang liêu xiêu. Khu bận quá, còn em cũng bị mệt. Khu chưa cho cái comment của chị lên public vì cũng chưa biết như thế nào. Nhưng em thì lo quá.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.