Bournemouth Air Show

You may also like...

1 Response

  1. Bà nội says:

    Giang chịu khó thật, viết liền mấy Entry một lúc. Mẹ đọc thích quá, lại càng muốn sang chơi ngay với con cháu. Duy An rất happy đi chơi cùng ba mẹ, về Việt nam chả có nhiều sân chơi như thế đâu con ạ. Cái ảnh An đưa tay đeo vòng cho mẹ chụp ảnh ghét ơi là ghét (thiếu nữ hai tuổi biết làm dáng rồi đây))

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.