Lượm lặt chút

1 Response

  1. Ông bà ngoại says:

    Ối giời ôi, các cháu nhà tôi !
    Thông minh, hóm hỉnh, tinh quái quá thôi !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.