Công tác ký sự – Trung Quốc 05/2012

You may also like...

2 Responses

  1. Doc bai viet cua Giang luc nao cung rat thu vi.

  2. Giang Nguyen says:

    Chắc tại chuyện nào thú vị G mới kể đó QA :) Cả nhà ăn Tết vui nha

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.