Tagged: An

Chuyện em An 8

Chuyện em An

Cả nhà đi dạo vòng vòng garden centre mua hoa về trồng trong vườn. Mẹ vừa sờ vào bộ bàn ghế người ta bán vừa bảo An: – Mẹ thích bộ bàn ghế này quá mà không đủ tiền để mua con ạ. – Khi nào Ang có tiềng Ang sẽ mua cho mẹ nha. – Thế khi nào An mới có tiền? – Khi nào Ang lớn Ang mới có tiềng Ang mua cho mẹ. – Thế An lớn thì An làm gì để có tiền? – Khi nào Ang lớn Ang lấy tiềng của ba mẹ Ang mua...