Tagged: bài hát

Bài hát mới 2

Bài hát mới

Để cạnh tranh với trình sáng tác nhạc của bác Thiện, bà nội MA cũng đã phóng tác bài này. Đố cả nhà biết là bài gì? Xích cà đu, cà lê xí xệ, trật quai chèo, là chèo quai trật. Chú bán bèo qua cầu mà té. Tới đây chắc mọi người phải biết nhạc rồi nhỉ?