Tagged: bánh cam

Con gái xinh 7

Con gái xinh

115342 Lâu rồi không có hình gì mới. Hôm nay nhân tiện con gái xinh được ba chụp cho mấy cái hình mẹ post lên cho cả nhà ngắm. 115346|320115350|320 115354|320115358|320 115362|320115366|320 Tự nhiên tối nay mẹ thấy con gái xinh thế. Hai má tròn hây hây ửng hồng. Tóc đủ dài để vén qua tai. Lâu lâu có vài sợi rơi hững hờ ngang trán. Cái nét mặt em thì vẫn lém lỉnh như ngày thường. Nói chung rất là yêu. Mấy tấm em cười là pose cả đấy. Hơi bị kinh. À mà hôm trước hai anh em...