Tagged: bánh ít trần

12

Gần xong

12h30p đêm. Cả nhà vừa kểt thúc một buổi chiều và tối lao động miệt mài chuẩn bị cho SN của em An ngày mai. Kết quả là mấy chục cái bánh bèo, một lọ tôm chấy version 2, mấy chục cái bánh ít trần, và một lọ tôm chấy version 1 (bị hỏng nên phải làm version 2). Thế là ngày mai chỉ còn phải làm một vài công việc nhỏ nữa thôi. Mẹ cháu phụ tránh món bánh bèo, bánh ỉt trần và bún tôm (nghe đồn của Hải Phòng). Hôm nay ở SN anh Theo ba chụp...