Tagged: beaker

Lý thuyết mới về đánh răng cho trẻ em 0

Lý thuyết mới về đánh răng cho trẻ em

Hôm vừa rồi đi family point, có một cô từ tổ chức nào đến thì mẹ chưa kịp hỏi, mang theo một thùng bàn chải và kem đánh răng phân phát cho mọi người. Cô còn mang theo bàn chải và hàm răng mẫu để hướng dẫn các bà mẹ và trẻ em đánh răng. Hôm đấy mẹ học được nhiều điều mới mẻ phết, phải viết lại kẻo quên, với lại để mọi người tham khảo nữa. Thứ nhất, đó là theo nghiên cứu mới đây nhất thì kem đánh răng dành cho trẻ em vốn có hàm lượng...