Tagged: blog

18/02/2008 4

18/02/2008

Hôm qua phát hiện ra Duy & An lên blog nhà bác Giang. Vui thế! Nhưng ai cũng tưởng Minh An là con trai ạ . Hôm nay mẹ vừa lập cho Minh Duy một cuốn sổ khen thưởng. Trong đó Minh Duy sẽ tự tay dán những cái sticker được ba mẹ thưởng mỗi khi làm một việc tốt. Mẹ chú thích bên cạnh ngày giờ và việc tốt mà Minh Duy đã làm được. Để sau này Duy lớn Duy đọc lại cho vui. Sáng nay Minh Duy vừa được dán một cái sticker hình quả kiwi vào...