Tagged: cầm

Khéo tay 1

Khéo tay

Lại bắt chước cô Ngọc khoe bạn Su cầm bút, mẹ cũng tranh thủ khoe con trai mẹ cầm bút và đũa đều điệu nghệ như nhau. Cầm bút này 68625|18069382|18069386|180 Cầm đũa gắp rau sống nhé 69478|28069482|280 Hơi bị chuyên nghiệp, nhỉ?