Tagged: cà khịa

Kể tội bà An 7

Kể tội bà An

94082 Bà ấy dạo này càng ngày càng tỏ ra ghê gớm. Nhiều lúc mẹ chẳng hiểu bà ấy thừa hưởng tính này ở ai nữa. Nếu bực mình chuyện gì, chẳng hạn xin ăn kẹo mà ba mẹ không cho, hay giành đồ chơi của anh hai không được, là bà ấy ra đứng dạng chân giữa nhà, hai tay giang ra, mắt nhìn thẳng “tội đồ”, và ngoác miệng hét “áaaaaaa áaaaaaa áaaaaaa áaaaaaa áaaaaaa”. Hét mà mặt cứ tỉnh như ruồi. Nếu ba mẹ mà bảo “thôi đi An” thì bà lập tức bỏ đi chơi trò...