Tagged: Minh Duy

3

Dụ mà như không dụ

Hôm nọ An đang đọc một quyển truyện gì đó lấy trên giá sách xuống mà Duy cứ ngồi bên cạnh kỳ kèo đòi An trả lại quyển truyện. Mặc cho Duy nói kiểu gì thì An cũng gọn lỏn “Không!” nên Duy càng tức, giọng bắt đầu run rẩy muốn khóc. Mẹ thấy tình hình có vẻ căng liền gọi Duy ra bếp “bàn bạc” kế sách đối phó với An. Sau đây là cuộc đối thoại giữa mẹ và con trai: – Con à, con ra đây với mẹ đi. – (Hậm hực không muốn ra vì biết mẹ muốn...

1

A story by Duy: Children vs Evil Mutant Hamsters – Chapter 4 & 5

Chapter 4 – The first person through the portal That night Jast couldn’t sleep. He also couldn’t stop thinking about the portal. Questions kept popping up and however hard he tried he couldn’t find the answers for any. Finally curiosity got the better of him and he crept away from the comfy bushes that he called home. Down the dark alleys, through the gate and the tracelers room and through the portal. On the other side was a white corridor. Jast didn’t know this but he was in Prof. Dark’s Evil lap! Luckily Dark was on holiday. “Hurry up guys!”...

15

Hãy tưởng tượng đi con!

Để hỗ trợ nhà trường trong việc phát huy trí tưởng tượng của Minh Duy, tối nay mẹ thực hành luôn trong lúc hai mẹ con nằm ôm nhau trên giường: – Nếu được biến thành một con vật, con sẽ chọn làm con gì? – Con cáo (trả lời ngay ko suy nghĩ) – Tại sao? – Tại vì cáo vừa mưu mô vừa xảo quyệt. – Thế cáo có tốt bụng không? – Dạ không. – Thế hay là con làm một con cáo tốt bụng, ko ăn gà chỉ ăn cỏ? – Nhưng cáo là động vật...

2

In case of a fire

124492 This is some safety instructions written by Duy in case of a fire (in order of priority): Fire action: 1. Try and get help 2. Put a wet cloth on your mouth 3. Put some wet fabric on any gap of a door. (Of course make sure you are in the room) 4. Duk low. (because smoke float high) Very sensible indeed! Trên đây là hướng dẫn an toàn của Duy khi có cháy xảy ra (theo thứ tự ưu tiên): 1. Cố gắng tìm trợ giúp. 2. Áp khăn ướt lên miệng. 3. Chèn khăn ướt vào các...