Tagged:

Tiếp tục cập nhật 0

Tiếp tục cập nhật

Về đây anh hai có một điểm vô cùng tiến bộ: sắp bỏ được tã hoàn toàn rồi. Từ hôm bỏ tã đến giờ anh chỉ tè ra nhà có 2 lần thôi, và là vào ngày đầu tiên. Còn i thì hôm nay anh đã tự ngồi toilet được rồi. Em gái chẳng có gì để kể. Ngoài chuyện hễ nghe tiếng nhạc rộn ràng, tiếng mọi người cười đùa, hoặc ai khen giỏi giỏi thì em sẽ vỗ tay hoan hô, mặt mày tươi rói. Em chẳng chịu ăn uống gì. Sữa mẹ cũng rất ít, chỉ đủ...

18/02/2008 4

18/02/2008

Hôm qua phát hiện ra Duy & An lên blog nhà bác Giang. Vui thế! Nhưng ai cũng tưởng Minh An là con trai ạ . Hôm nay mẹ vừa lập cho Minh Duy một cuốn sổ khen thưởng. Trong đó Minh Duy sẽ tự tay dán những cái sticker được ba mẹ thưởng mỗi khi làm một việc tốt. Mẹ chú thích bên cạnh ngày giờ và việc tốt mà Minh Duy đã làm được. Để sau này Duy lớn Duy đọc lại cho vui. Sáng nay Minh Duy vừa được dán một cái sticker hình quả kiwi vào...